اعلام نمرات دانشجویان علمی کاربردی

حسابداري مالي

              استاد درس : آقاي صالحي
  نام درس :حسابداري مالي
              تاريخ :90/03/29
   تعداد واحد :3
              ساعت :20 - 18
   مقطع :كارداني
 ليست نمرات امتحان
رديف نام خانوادگي نام  شماره دانشجويي نمره توضيحات
به عدد به حروف
1 آذرنگ امید 886000151307 14    
2 ابدار محمدرضا 886000151301 12    
3 افروز مرادبخش 886000151304 12    
4 امیریان محمد امین  886000151305 12    
5 ایران نژاد حسین  886000151306 12    
6 بازدار عبداله 886000151308 12    
7 براهوئی مقدم حمید 886000151207 15    
8 براهوئی مقدم منصور 886000151309 7    
9 براهوئی مقدم پرویز 886000151310 7    
10 بلوچی سایمه 886000151311 12    
11 پاک وطن سمیرا 886000151312 12    
12 پیکری محسن 886000151313 12    
13 جلالی مرادبخش 886000151314 12    
14 جمالزهی مهران 886000151221 12    
15 حجی پور حسن 886000151316 12    
16 حداد شستانی نسیمه 886000151317 12    
17 خاقانی محسن 886000151318 12    
18 خمیسی ساجده 886000151319 12    
19 دهواری شهلا 886000151320 15    
20 رئیسی مرادبخش 886000151325 12    
21 رئیسی عبدالصمد 886000151322 12    
22 رئیسی  سمیرا 886000151321 7    
23 رایزن عزیزاله 8860001523 8    
24 زین الدینی محمد 886000151326 15    
25 سارانی افسانه 886000151327 15    
26 سیاهویی سیمینه 886000151328 18    
27 صفری جعفر 886000151330 7    
28 عادل مریم 886000151331 7    
29 فلاح پروین 886000151333 12    
30 کدخدایی نورا 886000151334 14    
31 کدخدایی هانیه 886000151335 12    
32 کدخدایی اسما 886000151336 12    
33 کیخا محبوبه 886000151339 18    
34 لشکری حمید 886000151340 12    
35 مازنی میثم 886000151341 7    
36 ملازاده محمداکبر 886000151343 14    
37 مودی علی 886000151344 14    
38 میر بلوچزهی اکبر 886000151345 15    
39 ناصری مقداد 886000151346 7    
+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر ۱۳۹۰ساعت 11:13  توسط   |